Ska bara leva först
Mozarts Requiem har satts samman med svensk folklig musik från samma tid, samt med
nyskriven musik i folklig ton, av Åsa Grogarn Sol.
Vedträn, huggkubbar, strilande vatten, lakan på tork. Tillit, styrka, glädje
- den tunna linjen mellan liv och död.

Ett sceniskt Requiem som följer den klassiska
musikaliska formen, men som lyfter fram tidlösa
handlingar och det tidlösa behovet
vi alla har: Närhet.

Teater Atalante - Vintern 03
Kronhuset - Vintern 05

Tillbaka